By folkert.link
View as Feed
  • Osip Mandelsjtam
  • De Egyptische postzegel
  • Tr. The Egyptian postage stamp
  • Van Oorschot
  • 1978

  • Design: Gerrit Noordzij
  • Typeface: Remer by Gerrit Noordzij (unpublished)