By folkert.link
View as Feed
  • Vasili Aksjonov
  • Geen markt voor holle vaten
  • Tr. No market for airheads
  • Van Oorschot
  • 1979

  • Design: Gerrit Noordzij
  • Typeface: Remer by Gerrit Noordzij (unpublished)