By folkert.link
View as Feed
  • Rutger Kopland
  • Het mechaniek van de ontroering
  • Tr. The mechanism of emotion
  • Van Oorschot
  • 1995

  • Design: Gerrit Noordzij
  • Typeface: Remer by Gerrit Noordzij (unpublished)