By folkert.link
View as Feed
  • Rutger Kopland
  • Over het verlangen naar een sigaret
  • Tr. On the desire for a cigarette
  • Van Oorschot
  • 2001

  • Design: Gerrit Noordzij
  • Typeface: Remer by Gerrit Noordzij (unpublished)